คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

หนังสือเตรียมสอบ ม.1-ม.3

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
 1. คู่มือเตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ม.4-5-6

  รหัสสินค้า : 8859165001832

  พร้อมรับมือกับทุกสนามสอบได้ภายในเล่มเดียว รวบรวมความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบเอาไว้อย่างครบถ้วน มีตัวอย่างประโยคมากมาย พร้อมทั้งยังมีแบบทดสอบให้ได้ฝึกฝนทักษะเพื่อเพิ่มเติมความมั่นใจ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 249 บาท

  Special Price 240 บาท

 2. เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1

  รหัสสินค้า : 8859165000200

  หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้เรียนในระดับชั้น ม.1 เข้าใจวิชาภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น โดยเนื้อหาจะสรุป คัดกรองเรื่องที่สำคัญๆ โดยเน้นเรื่องไวยากรณ์พื้นฐาน คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รวมถึงบทสนทนาในชีวิตประจำวัน พร้อมด้วยแบบทดสอบท้ายบทและแนวข้อสอบปลายภาคอย่างครบถ้วน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 129 บาท

  Special Price 125 บาท

 3. เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ม.2

  รหัสสินค้า : 8859165000385

  เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนเพิ่มเติม วิชาภาษาอังกฤษ ม.2 โดยได้เรียบเรียงสรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ทั้งหลักไวยากรณ์ ภาษาที่ใช้พูดในสถานการณ์ต่างๆ การอ่านและการเขียน สามารถนำไปใช้เพื่อเตรียมตัวสอบให้ได้คะแนนดียิ่งขึ้น

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 149 บาท

  Special Price 145 บาท

 4. เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ม.3

  รหัสสินค้า : 8859165000514

  หนังสือเรียนเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 โดยได้สรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ทั้งหลักไวยากรณ์ ภาษาที่ใช้พูดในสถานการณ์ต่างๆ การอ่านและการเขียน และยังมีแบบฝึกหัดท้ายบท แนวข้อสอบปลายภาคไว้ให้ฝึกทักษะ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 139 บาท

  Special Price 135 บาท

 5. เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม.2

  รหัสสินค้า : 8859165000439

  สรุปเนื้อหาที่สำคัญเข้าใจง่าย เนื้อหาเกี่ยวกับ อัตราส่วนและร้อยละ การวัด การนำเสนอข้อมูล การแปลงทางเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการ ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เส้นขนาน และมีแบบฝึกหัดท้ายบท ตัวอย่างข้อสอบปลายภาคพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 159 บาท

  Special Price 150 บาท

 6. เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม.1

  รหัสสินค้า : 8859165000422

  สรุปเนื้อหาแบบเจาะลึกเข้าใจง่าย เนื้อหาประกอบไปด้วย สมบัติของจำนวนนับ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย เลขยกกำลัง ระบบจำนวนเต็ม คู่อันดับและกราฟ สมการเชิงเส้น การประมาณค่า เศษส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ และมีแบบฝึกหัดท้ายบท ตัวอย่างข้อสอบปลายภาคพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 169 บาท

  Special Price 160 บาท

 7. เตรียมสอบ ภาษาไทย ม.3

  รหัสสินค้า : 8859165000415

  คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย ม.3 เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาสำคัญ หลักภาษา และการใช้ภาษา วิวิธภาษา วรรณคดีวิจักษ์ เหมาะสำหรับใช้เพื่อฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้ โดยได้เรียบเรียงเนื้อหาตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถใช้ทบทวนก่อนสอบได้ และมีแบบฝึก แนวข้อสอบปลายภาคพร้อมเฉลย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 149 บาท

  Special Price 145 บาท

 8. เตรียมสอบ ภาษาไทย ม.2

  รหัสสินค้า : 8859165000361

  สรุปย่อวิชาภาษาไทย ม.1 ตรงตามหลักสูตรทั้ง 2 เทอม เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้ วรรณคดีวิจักษ์ วิวิธภาษา หลักภาษาและการใช้ภาษา มีแบบฝึกหัดให้ทดลองทำตลอดทั้งเล่ม และแนวข้อสอบปลายภาคพร้อมเฉลย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 149 บาท

  Special Price 145 บาท

 9. เตรียมสอบ ภาษาไทย ม.1

  รหัสสินค้า : 8859165000194

  สรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย ม.1 ตรงตามหลักสูตร ประกอบไปด้วยวรรณคดีวิจักษ์ วิวิธภาษา และหลักภาษา มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำตลอดทั้งเล่ม และแนวข้อสอบปลายภาคพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 129 บาท

  Special Price 125 บาท

 10. เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3

  รหัสสินค้า : 8859165000453

  เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ โดยได้สรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่ายที่สุด ประกอบด้วยเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน พลังงานไฟฟ้า ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ดวงดาวบนท้องฟ้า เทคโนโลยีอวกาศ ระบบนิเวศ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดทางพันธุกรรม และมีแบบทดสอบ แนวข้อสอบปลายภาคเฉลยคำตอบอย่างละเอียด

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 139 บาท

  Special Price 135 บาท

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
expand_less